Byggtjänster

Byggstyrkan utför alla förekommande arbeten inom bygg. Vi utför mindre arbeten som bara tar några timmar till större projekt som tar flera månader. Nedan följer några exempel:

  • grunder, som husgrunder och garagegrunder
  • nybyggnad, ex. nybyggnad av ett hus
  • ombyggnad, ex. ombyggnad av en källare i en villa för frisörverksmahet
  • tillbyggnad, ex. tillbyggnad av en villa med två sovrum
  • renovering, ex. montering av ett nytt kök
  • byggnader med stålkonstruktioner
  • byggnader med limträkonstruktioner

Vi bygger även stallbyggnader i samarbete med Abetong.